Het afvoeren van een overtollige ambtenaar.

Er komt kennelijk een moment dat men toch van een ambtenaar, die "boven de formatie" is af wil. Landelijk waren dat een aantal en deze werden bij elkaar geveegd in het centale kantoor van Dienst Landelijk Gebied in Utrecht, een onderdeel van het ministerie van LNV. Na een aantal reorganisaties en het veelvuldig vernietigen van stapels briefpapier, enz.was ook het kantoor, waar ik de dagen door moest brengen, van naam veranderd.

In Utrecht kwam een organisatie-adviseur, die ooit zelf bij het ministerie werkte en op het moment van dit verhaal een eigen adviesbureau had, om met de groep en ook individueel in een aantal bijeenkomsten de ambtenaren geschikt te maken voor herplaatsing.

Lees verder...

In voorbereiding

In voorbereiding en binnenkort te verwachten op deze weblog:

Hoe mijn werkgever omgaat met herplaatsingen / verwijderen van personeel.

De gebeurtenissen rond de behandeling in een kliniek voor epilepsie.

Een verzekering die heel menzvriendelijk is.

Bedankjes voor ondersteuning.

Mijn dank gaat uit naar een ieder die mij steunt, met name genoemd:

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), mederwerkers/vrijwilligers voor maatschappelijke ondersteuning, administratie op orde brengen en ondersteuning rouwverwerking.

Dierenambulance Arnhem, collega's voor de vriendschap en de aandacht tijdens de ziekte en bij het overlijden van Carin en de moeilijke periode daar na.

Bezoekers van deze weblog voor de belangstelling en de eventuele reacties.

7-1-2006 7-1-2007

               7-1-2006                    7-1-2007

                           CARIN FRANKE

De ring van liefde en trouw aan mijn vinger.

Met jouw in mijn hart ben je heel dicht bij mij en lijkt de tijd, die ik nog moet gaan, minder lang en eenzaam.

 

                         Jouw liefhebbende Barend.

Laatste dagen

Op 2 januari 2006 kregen mijn vrouw en ik te horen dat mijn vrouw niet lang meer te leven had. Zij was al heel lang ziek en knapte iedere keer weer op, maar helaas begon het lichaam het af te weten. Een deel van haar familie, die tijdens haar ziekte niet of nauwelijks waren geweest, werden nu opgeroepen om bij een gesprek met de arts aanwezig te zijn.

Lees verder...